UDRUGA LAĐARA NERETVE

 

PRAVILNIK «MARATON LAĐA-NERETVA»

 2006.

Članak 1.

    Maraton lađa je kulturno-sportska manifestacija (natjecanje) jedinstvena u svijetu koja se vesla u tradicionalnoj neretvanskoj lađi od Metkovića, Kule Norinske, Krvavca, Opuzena, Komina, Banje, Šarić Struge, Rogotina, Čeveljuše, Stabline do Ploča u dužini od 22580 metara, koju organizira Udruga Lađara Neretve i suorganizira DN Županija te gradovi i općine doline Neretve (u daljnjem tekstu Organizator ).

 

Članak 2.

Maraton lađa se po tradiciji održava  drugu subotu u mjesecu kolovozu.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na Maraton lađa imaju svi hrvatski i strani državljani.

Veslati za ekipu nemaju pravo registrirani veslači u kajaku i kanu registrirani u Hrvatskom veslačkom savezu ili nacionalnim veslačkim savezima svojih zemalja.

 

Članak 4.

    Maraton se vesla isključivo u tradicionalnoj Neretvanskoj drvenoj Udruginoj lađi. Osim stolca za zastavu, na lađi je dozvoljeno postavljanje crnog podupirača od jedne daske za noge veslača, pomagalo za parić i crni kušin za sjedenje veslača. Na lađi nisu dozvoljen nikakva druga pomagala osim pumpica za izbacivanje vode i akumulator za istu.

 

Članak 5.

   Lađa mora biti iznutra   premazana bitumenom (INDEVER).

 

Članak 6.

    U lađi se vesla isključivo s 10 (deset) veslača i to drvenim veslima za male trupe, jednim timunjerom (kormilarom) s parićem koji nije kraći od 3,80 metara i jednim bubnjarom (ukupno 12).

Za vrijeme natjecanja posada (bubnjar i kormilar) smiju mijenjati mjesta sa veslačima, ali u vodi ne smije biti više od 10 vesla i parić. U protivnom ekipa će biti diskvalificirana. Dozvoljeno je u lađi imati i rezervna vesla. Maksimalan broj izmjena veslača je 6 (šest).

    Izmjene se vrše isključivo u Opuzenu  na posebno određenom mjestu. Lađa koja nastavi vožnju s viškom ili manjak članova posade biti će diskvalificirana. Ekipa koja ne vrši izmjenu posade obvezna je proći između rive u Opuzenu i plutače (bove) koja se nalazi 30 metara od rive.

 

Članak 7.

    Na lađi se mora nalaziti jarbol visine 3,50 metra, promjera 4 centimetra. Na jarbolu  lađa se vije zastava ekipe dimenzija 80 x 160 centimetara. Na zastavi ekipe nalazi se samo njeno ime logo znaka i mjesto iz kojeg je ekipa. Ispod te zastave je manja zastava organizatora 30 x 60 cm sa natjecateljskim brojem ekipe, koja se dodjeljuje po izborenoj poziciji.  Na jarbolu svih lađa između ovih zastava nalazi se i zastava sponzora lađe odnosno Udruge lađara dimenzije 60 x 120 cm. Organizator se obvezuje da svakoj novoj ekipi izradi zastavu po dostavljenom logotipu iste ekipe.

F      Sve zastave ekipa je dužna vratiti Udruzi po završetku maratona

F      Ekipa koja vrati oštećenu ili ne vrati nikako zastavu bit će terećena za njenu vrijednost.

 

Članak 8.

    Zastava na jarbolu svake lađe koja se natječe mora se vijati sve vrijeme od stara do cilja ( ne smije biti umotana oko koplja). Izuzetak od ovog pravila je ulazak ispod mostova do izlaska od njega. U slučaju da ekipa ne poštuje ovo pravilo, kažnjava se dodavanjem 10 minuta na svoje vrijeme pri utvrđivanju konačnog redoslijeda.

 

Članak 9.

Vesla se u lađama Udruge Lađra Neretve.

Ekipe  za koje Udruga Lađara Neretve nije još izgradila nove lađe trebaju naći lađu i dovesti je ispravnu. Upravni odbor dat će odobrenje o ispravnosti lađe odnosno o pravu da ista može sudjelovati na Maratonu. Ekipa koja ne nađe lađu po propozicijama koje daje UO neće voziti Maraton. Sve te lađe idu u bubanj na dan Maratona .

 

Članak 10.

    U nedjelju tjedan dana prije održavanja Maratona u Opuzenu s početkom u 17 sati na poziciji od starog mosta do brane održati će se brzinska utrka za startne pozicije na maratonu. Ova utrka je obvezna za sve ekipe sudionice, a  vesla se u lađi sa veslima  koje osigurava organizator (bubanj donos svaka ekipa za sebe). Bubnjar obvezno bubnja u toku brzinske utrke u protivnom ekipa nema plasman. Utrka se vesla oko bove. Prilikom starta krma lađe mora dodirivati cijev. Vesla se isključivo sjedeći, isto kao i maraton. Prvo veslaju debitanti (izvlače se ždrijebom), poslije njih obrnutim redoslijedom prema rezultatu postignutom na zadnjem maratonu. Posljednji veslaju pobjednici zadnjeg maratonu.

Članak 11.

     Na startu Maratona bubnjar je obvezan bubnjati do izlaska iz luke Metković i na ulasku u more do cilja u Pločama.

 

Članak 12.

     Svaka ekipa do 1. srpnja mora predati organizatoru prijavu od najviše 25 (dvadeset i pet) imena s matičnim brojem (JMBG) i preslikom osobnih isprava svih članova. Sastavni dio prijave je i potvrda o uplati kotizacije od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna na žiro račun Udruge lađara Neretve, najkasnije do 1. srpnja.

Ekipa koja ne dostavi na vrijeme kompletnu važeću prijavu ne može nastupiti na maratonu.

Članak 13.

 Ekipa po redosljedu preuzima lađu organizatora i istu vozi. Ako ekipa ne želi preuzeti novu lađu  gubi pravo sudjelovanja na Maratonu.

 

Članak 14.

     Organizator će provjeriti ispravnost prijava. Ekipa koja ne dostavi valjanu prijavu neće moći sudjelovati na maratonu.

Svaka ekipa koja vozi u lađi Udruge lađara Neretve dužna je lađu dovesti o svom trošku na mjesto koje odredi organizator u vrijeme koje mu organizator odredi.

Prigodom predavanja lađa će biti pregledana od za to ovlaštene osobe ili tijela Udruge i ekipe koja je koristila istu te uz pisani zapisnik o stanju iste .

F      Eventualna oštećenje unijet će se u zapisnik kojim će se definirati i krivac za nastala oštećenja.

  

Članak 15.

    Natjecateljske ekipe tijekom maratona moraju se ponašati sportski i bez namjernog ometanja drugih takmičara tijekom vožnje ili pretjecanja. Nepoštivanjem ovih odredbi po sudačkim ocjenama rangira ekipu za jedno mjesto niže od osvojenog.

 

Članak 16.

    Sudačka ekipa će pratiti Maraton. Glavni sudac donosi konačnu odluku u slučaju spornih situacija. Svaka ekipa delegira po jednog člana za suca na maratonu.

Službeni suci maratona  su registrirani suci  hrvatskog veslačkog saveza ( HVS)

 

Članak 17.

    Svaki nasrtaj bilo kojeg člana ekipe na bilo koju službenu osobu za vrijeme mjerenja  ili pregleda lađa, startnih utrka ili maratona, povlači za sobom diskvalifikaciju cijele njegove ekipe.

 

Članak 18.

    Na dan održavanja maratona do 14.30 sati sve ekipe moraju poslati predstavnika u Metković za ždrijebanje lađa.  U 16 sati je postrojavanje svih ekipa ispred hotela «Narona» onim redoslijedom kakav je određen za start. Mimohod ekipa je poslije postrojavanje  oko gradskog parka.

 

 

Članak 19.

    Start maratona je ispod Lučkog  mosta u Metkoviću s početkom u 17 sati, a cilj je u Pločama ispred hotela  na Obali Franje Tuđmana.

 

 Članak 20.

    Pravo žalbe na eventualne nepravilnosti Organizatoru ima pravo podnijeti svaka natjecateljska ekipa odmah po dolasku na cilj u Pločama. Uz žalbu mora se pored dokaza  položiti i kaucija od 1000,00 kn koja se u slučaju pozitivnog rješenja prigovora vraća istome. Organizator je dužan  žalbu riješiti odmah a najdalje do početka proglašenja službenog redoslijeda svih ekipa.

Članak 21.

Žalbeno vijeće  sačinjavaju , glavni suci, predsjednik ULN , član UO, član NO, član stegovnog suda  i član OO. I oni zasjedaju ispred hotela  u cilju.

 

        Članak 22.

 Po završetku utrke i rješenju po eventualnim žalbama, u blizini hotela Ploče organizator će po protokolu proglasiti pobjednika i dodijeliti nagrade, nakon toga je zabavni program.

 

Članak 23.

Organizator osigurava tri prve nagrade i to:

 1.nagrada:  20.000,oo kuna

 2.nagrada:  10.000,oo kuna

 3.nagrada:  5.000,oo kuna

Visina  nagrada mijenjat će se po okončanju izgradnje novih lađa.

 

Osigurava  još i :

 F      Pehar za Fair play

F      Svim ekipama plaketu za sudjelovanje na Maratonu lađa.

F      Pobjednici dobivaju veliki prijelazni štit, mali štit u trajno vlasništvo i zlatne medalje.

F      Drugo plasirana ekipa dobiva mali štit i srebrene medalje.

F      Treće plasirana ekipa dobiva mali štit i brončane medalje.

  

                                                                                  Članak 24.

Organizator osigurava  33 janjca za Prvaka Maratona ukoliko isti organizira «Noć Prvaka», koji mora osigurati mjesta svim ekipama Maratona. Pored ove  pomoći Organizator će pomoći domaćinu i u ostalim potrebama pri organizaciji.

 

Članak 25.

 Pratnja Maratona brodovima i brodicama je samo uz odobrenje i po uputama Organizatora, a pod kontrolom Lučke kapetanije i Pomorske policije.

 

Članak 26.

Svaki brod koji organizirano prevozi gledatelje , dužan je prije izhodovanja dozvole uplatiti na račun Udruge kotizaciju od 1.000,00 do 3.000,00 kuna ovisno o kapacitetu. Bez uplate  kotizacije ne može dobiti odobrenje po Članku 25 ovog pravilnika.

   

Članak 27

Na 10. Maratonu koji će se organizirati 2007.godine, sve lađe sudionice morati će biti izrađene od organizatora. Ukupan broj novih lađa koje će se izraditi je 33.

 

Članak 28.

Nove lađe imaju ove karakteristike:

Dužina:

  7,60 m

Širina:

  2,56 m

Visina:

  70 cm od sredine širine lađe na sredini do  unutrašnjeg dna lađe.

Visina najviše i najniže točke lađe:

  to je linija vrha krme i prove do linije dna kobilice i iznosi 100 cm

Razlika visine linije prove  i krme  i linije vrha najveće širine (12 lukoć) je 12 cm

Debljina lukoća:

  6 x 5 cm ili 6 x 6 cm

Broj lukoća:

  23 (dvadeset tri) i to 2 x 5 samotvoraca ili "kenjaca" i 13 x 2 (para) lukoća

Drvena oplata:

  "daska" debljine minimalno 2 cm

Dužina kobilice, trupa ili kolumbe:

  u unutrašnjem dijelu iznosi 3,50 m

Dužina karine na provi je:

  248 cm

Širina prvog samotvorca

  70 cm   (ili 23.)

Širina drugog samotvorca

  105 cm   (ili 22.)

Širina trećeg samotvorca

  139 cm   (ili 21.)

Četvrtog samotvorca je:

  164 cm   (ili 20.)

Petog samotvorca je:

  188 cm   (ili 19.)

Šestog lukoća:

  207 cm   (ili 18.)

Sedmog lukoća:

  223 cm   (ili 17.)

Osmog lukoća:

  235 cm   (ili 16.)

Devetog lukoća:

  245 cm   (ili 15.)

Desetog lukoća:

  252 cm   (ili 14.)

Jedanaestog lukoća:

  255 cm   (ili 13.)

Dvanaestog lukoća:

  256 cm  

 

Članak 29.

    Veslo s kojim se vozi maraton je karakteristično neretvansko veslo s kojim se vozi tradicionalna neretvanska trupa. Vesla, parić ,bubanj i jarbol unosi se u lađu po izvršenom  ždrijebanju , iste pri unošenju kontrolira ovlaštena osoba  od Organizatora .

 

Članak 30.

    Svaka nova ekipa koja želi sudjelovati na Maratonu,  mora odmah uplatiti iznos kotizacije na žiro-račun Udruge Lađara Neretve.

 

                                                                      Članak 31.

 Ovaj Pravilnik može se izmjeniti po nekim točkama u tekučoj godini na prijedlog Upravnog Odbora Udruge uz  suglasnost  Organizacijskog Odbora Maratona.

 

                                                                          Članak 32.

  Organizacijski Odbor Maratona je sastavljen  sukladno Članku 29. Statuta od Predsjednika, (koji je  Župan Dubrovačko –Neretvanske županije) Predsjednika Udruge Lađara Neretve , direktora Maratona, gradonačelnika gradova Metkovića, Opuzena i Ploča, načelnika općina Donje Neretve, predsjednika Turističkih Zajednica gradova i tri predstavnika Udruge Lađara Neretve. Pridruženi članovi su načelnici policije, pomorske policije i lučke kapetanije, te glavni sudac maratona i zaslužni pojedinci potrebni pri organizaciji.  Mandat predsjedniku traje do njegove pismene ostavke ili po okončanju njegova mandata  Župana DNŽ.   

 

Članak 33.

Sudionicima maratona (lađarima i ekipama ) nije dopušteno isticati bilo kakve političke poruke  ili obilježja političkih stranaka.

 

 Metković, 27.5.2006.godine

 


Povratak na vrh stranice


http://free-du.hinet.hr/Maraton_ladja